Zolwer Knappbléiser spillen fir Ierch op der FETE DE LA BIERE den 15/05/16 um 19:00 Auer zu Diekirch

 

 

 

Et wor am Joer 1965, wou zu Zolwer e puer Frënn vun der béimesch-mährescher Blosmusek decidéiert hu fir dëse bis dohin hei zu Lëtzebuerg manner bekannte Museksstil engem gréissere Public bekannt ze man. Dëst wor d'Gebuertsstonn vun den Zolwer Knappbléiser. Och 2016, ronn 50 Joer no hirer Grënnung, bleiwe si, an dat als eenzeg musikalesch Formatioun zu Lëtzebuerg, nach ëmmer dësem Museksstil trei.